Forsby Kvarn Musikscen

Kom till Forsby Kvarn och lyssna på musik i den gamla kvarnbyggnaden!

Fjärdhundrabygden är kärnan i det område som redan under forntiden kallades Fjärdhundraland. Med andra ord; det är en gammal kulturbygd rik på sevärdheter, inte minst vikingatiden och medeltiden.
Kvarnen från Öfre dammen
Kvarnbyggnaden har under långa tider varit mötesplats i Fjärdhundrabygden.

Det rum i vilket man under ett och ett halvt sekel malde säd och sedermera hyvlade bräder och profilerade lister stod tomt och tyst i nära två decennier.

2006 väcktes kvarnen ur sin törnrosasömn med en Maratonkonsert! Sedan dess arrangerar föreningen Forsby Kvarn Musikscen konserter i kvarnen under sommaren, där nutida och klassisk konstmusik, improvisationsmusik, jazz samt folkmusik möts och berikar varandra. Sedan ett par år tillbaka införlivar vi även teater och författarmöten i konserterna.