Föreningen FKM

Föreningen Forsby Kvarn Musikscen FKM bildades den 9 dec 2005.
Föreningens medlemmar består av musiker, professionella och studerande, och av musiklyssnare. De representerar olika genrer såsom klassisk och nutida konstmusik, improvisationsmusik, jazz och folkmusik.

Denna blandning av genrer skapar nyfikenhet och förståelse för varandras musik, både hos artister och publik. Forsby Kvarn Musikscen svarar mot det behov som finns hos etablerade musiker att få möta sin publik i andra sammanhang än de institutionella.
Styrelsen har funktionen av programråd och består av:
Anna Christensson pianist
Ing-Britt Ibba Andersson sångerska
Bo Pettersson klarinettist
Malin Hülphers kompositör
Klas Gagge cellist
Staffan Larson violinist, dirigent

FKM har ett årligt kommunalt stöd från Enköpings Upplevelsenämnd.
Utöver detta kommunala verksamhets- och arrangörsstöd söker FKM årligen från KUR, Statens Kulturråd.

Vill du stödja konsertverksamheten genom att gå med i föreningen Forsby Kvarn Musikscen?
Ange Ditt namn och mejladress så får Du nyhetsbrev om föreningens  konsertarrangemang, och kallelse till nästa årsmöte.
Medlemsavgift 100 kr
Betala med Swish 123-513 31 03