Minnet och glömskan 2011

MINNET

En betraktelse med musik av den svensk-tyske tonsättaren Josef Martin Kraus och hans levnadstecknare  Fredrik Samuel Silverstolpe,  som kom att ägna  sitt liv åt att vårda minnet av Kraus.I otakt med sin samtid levde Silverstolpe långt in på 1800-talet i gustaviansk dräkt och peruk, opåverkad av romantikens idéer.

Hela aftonen kom att ägnas hans samtids musik, framförd av sopranen Susanne Rydén och tenoren Torbjörn Lillieqvist som ackompanjerades av Karin Hazell på det tidsenliga instrumentet hammarklaveret  i sånger av J M Kraus, F S Silverstolpe och J Haydn. F.d länsantikvarien Karl-Johan Eklund ledsagade oss i F S Silverstolpes liv, tid och rum. Magnus Florin läste egna texter på temat Minnet. Avslutningsvis blev det teater och musik ur Amorina av C. J.L Almqvist med Nils Poletti, Carina Ehrenholm, Marina Svala Nyström, Mihau Piotrowski och Stefan Skärlund från Turteatern i Stockholm. Vid hammarklaveret Karin Hazell!

GLÖMSKAN

Ett impromptu speglad i den improviserade musikens toner som fångas och spelas för att aldrig någonsin mer upprepas- iallafall inte så som de spelas just nu!
Duo Ego, mezzosopranen Monica Danielson och Per Sjögren inledde kvällen med sin kompromisslösa experimentlust!
Magnus Florin läste texter med anknytning till temat Glömskan. Därefter gav sångerskan Sofia Jernberg oss ögonblickets musik tillsammans med slagverkaren Raymond Strid, gitarristen David Stackenäs och pianisten Sten Sandell.
I pausen kunde man lyssna till fyra platsspecifika  ljudinstallationer gjorda av Eva Erbenius, Helén Hedsund, Girilal Baars och Boa Pettersson. Ljudmaterialet var inspelat i och runt kvarnen. De fyra har alla studerat vid EMS studio i Stockholm.
En musikalisk tungviktare på pianopallen, en central figur inom svensk jazz i fyra decennier avslutade aftonen solo; Bobo Stenson….