GRETLI & HEIDI BROTHERS 5 aug 2023Förband: Gretli & Heidi
Mansfantasier – En skramlande drag-varieté
Med sina unika instrument uttrycker Gretli & Heidi Brothers sin mångskiftande manlighet i barrundor, hjälteepos, sorgesånger och andlig begrundan. De trakterar flaskor, ölburkar, glasklockor, klockspel, dragspel, gitarrer och sjunger sin manssång. I musikaliska nummer uttrycks erfarenheter och fördomar om mansrollen, moderskärleken, skammen att misslyckas, det andliga livet, stridsromantiken, broderskapet och tävlingsinstinkten. Gretli & Heidi Brothers skärskådar männen de är -vill bli-och förväntas vara. Med sin virtuosa musikalitet befäster de sin ställning som världens härskare. Förband till bröderna är deras systrar Gretli & Heidi. De spelar på glasharpa, sybehör och andra vardagsföremål samt bjuder på historier från livet på alptoppen.
Biljettbokning:
https://simplesignup.se/event/204429