Forsby Kvarn stensatta kanal och uthuslänga

Med stöd från Jordbruksverkets Europeiska jordbruksfond 2014-2020 genom Enheten för landsbygdsutveckling vid Länsstyrelsen i Uppsala län  har en restaurering av Forsby Kvarn uthuslänga påbörjats våren 2022. Byggnadsvårdaren Jerry Haglund i nära samarbete med antikvarie Agnetha Pettersson från Upplandsmuseet utför restaureringen av grundsyllar och bjälklag samt en del fasad och dörrar som lagas och byts ut. Arbetet beräknas vara färdigt under sommaren 2023. Detta arbete är en fortsättning på det restaureringsarbete av uthuslängan som påbörjades hösten 2016 då den stensatta kanalen kallmurades.

Den stensatta vattenkanalen som mynnar ut efter den välvda stenbron under eken restaurerades under hösten 2016, också det med stöd från Europeiska jordbruksfonden 2014-2020 genom Jordbruksverket samt från Samhällsutvecklingsenheten vid Länsstyrelsen Uppsala län. Arbetet utfördes av Byggnadsfirma Folkessons AB ; Torbjörn Lindblom grävmaskinist och stensättarna Mats Pettersson och Folke Lindblom.
Muren kallmurades. Den gamla uthuslängans ruttnande grundsyll ersattes av rejäla hörnstenar och den har fått två nya stockvarv vid dess norra gavel till västra sidans första knut samt ett nytt golv i vedboden.
Den kallmurade stengrunden vid uthuslängans östra sida har bättrats på fram till första husknut.
dokumentation-av-utseendet-innan-atgard-sid-3dokumentation-av-utseendet-innan-atgard-sid-2
dokumentation-av-utseendet-under-atgard-sid-4dokumentation-av-utseendet-efter-atgard-sid-5dokumentation-av-utseendet-efter-atgard-sid-6eu-flaggaeuropeiskajordbruksfondenfarguppsala-lansstyrelsen