Forsby Kvarn stensatta kanal och uthuslänga

Den stensatta vattenkanalen som mynnar ut efter den välvda stenbron under eken har restaurerats under hösten 2016 med stöd från Europeiska jordbruksfonden 2014-2020 genom Jordbruksverket samt från Samhällsutvecklingsenheten vid Länsstyrelsen Uppsala län. Arbetet har utförts av Byggnadsfirma Folkessons AB ; Torbjörn Lindblom grävmaskinist och stensättarna Mats Pettersson och Folke Lindblom.
Muren har kallmurats. Den gamla uthuslängans ruttnande grundsyll ersattes av rejäla hörnstenar och den har fått två nya stockvarv vid dess norra gavel till västra sidans första knut samt ett nytt golv i vedboden.
Den kallmurade stengrunden vid uthuslängans östra sida har bättrats på fram till första husknut.
dokumentation-av-utseendet-innan-atgard-sid-3dokumentation-av-utseendet-innan-atgard-sid-2
dokumentation-av-utseendet-under-atgard-sid-4dokumentation-av-utseendet-efter-atgard-sid-5dokumentation-av-utseendet-efter-atgard-sid-6eu-flaggaeuropeiskajordbruksfondenfarguppsala-lansstyrelsen