Konsertsommaren 2020

Den blev inte som vi tänkt oss och började planera för i början av året för sedan kom det en pandemi.
Vi passar 2020 och hoppas på 2021. Ta hand om er!